Důvodová zpráva

Potřeba vzniku zapsaného spolku Veterán Policie ČR vychází z potřeb policistů kteří končí služební poměr u MV ČR a dostávají se mimo dění u policie, kterému věnovali převážnou část svého produktivního života. Hlavní činnost  Veterána Policie ČR musí směřovat k udržování neformálních vztahů a kontaktů mezi bývalými a současnými příslušníky Policie České republiky, zejména na kulturní, společenské a historické úrovni.
Zapsaný spolek Veterán Policie ČR musí ve své činnosti také hájit a prosazovat oprávněné sociální, ekonomické a kulturní zájmy svých členů z hlediska sociálního a společenského postavení ve společnosti, ochrany zdraví a ochrany práv a svobod s přihlédnutím k daným evropským standardům v seniorském věku. Napomáhat bývalým policistům, kteří na základě zdravotního poškození v průběhu služebního poměru mají udělen invalidní důchod. Zajistit členům právní pomoc v případě oprávněné potřeby.
Spolupracovat s ostatními organizacemi v oblasti zajištění důstojného postavení bývalých policistů v rámci seniorského věku, kdy je nutné hájit zejména jejich ekonomické možnosti zajištění potřeb ke klidnému prožití zaslouženého odpočinku. Vycházet z přijaté Evropské sociální charty, která chrání i osoby v seniorském věku, zejména práva na ochranu zdraví a právo na sociální zabezpečení.
Napomáhat bývalým policistům aktivně prožít zasloužený odpočinek, zejména podporovat takovou činnost, která povede k zpomalení procesu stárnutí a bude mít pozitivní vliv na zdraví osob a jejich psychickou pohodu. Přispívat aktivně po stránce kulturní, sportovní, rekreační a dalších zájmů členů Veterána policie ČR. Přispívat k vytvoření pevné vazby spolunáležitosti bývalých policistů.