Informace o návštěvě zástupců spolku u hejtmana Zlínského kraje