Přihláška do VP ČR

Řádně vyplněnou přihlášku a udělení souhlasu je nutno doplnit o tyto materiály :

- kopií dokladu o ukončení služebního poměru / přiznání příspěvku za službu s uvedením celkové doby služby nebo zápočtový list s uvedením celkové doby služby /

- 1 ks barevné fotografie na průkaz / stejná jako na OP, ŘP nebo cestovní pas /

Vyhotovení průkazu trvá minimálně 2 měsíce, vzhledem k počtu nových zájemců o členství ve VP ČR.

Vstupní členský příspěvek
 • Při  vstupu  nového  člena  do  VP  ČR  se  platí  jednorázový  vstupní  členský příspěvek ve výši 300,- Kč (slovy: třista korun českých)  a  900,- Kč (slovy: devětset korun českých) za kožené pouzdro s odznakem VP ČR, celkem tedy částku 1.200,- Kč.
 • Výši vstupního členského příspěvku stanoví Prezidium, rozšířené o krajské koordinátory. 
 • Platbu provádí každý člen VP ČR před svým přijetím do VP ČR. Platbu je možno provést
 • - na účet VP ČR, č. 263953794/0300,
 • poštovní poukázkou na adresu VP ČR  (Veterán Policie ČR, Olšanská 2176/2, P.O.BOX 78, 130 58 Praha 
 • případně přímo do rukou krajského koordinátora oproti stvrzence. 
 •   Pro rozlišení plateb je člen VP ČR povinen použít OEČ, které je uvedeno na přihlášce, jako variabilní symbol, Jako specifický symbol se uvádí číslo kraje, viz. tabulka v příloze.      
 •   Vstupní členský příspěvek je nevratný.
 • Přihlášku se všemi požadovanými materiály zasílejte cestou koordinátorů příslušné oblasti, ve které máte trvalý pobyt. Seznam koordinátorů najdete na horní liště webových stránek. Je zde uveden kompletní přehled všech oblastních koordinátorů, včetně kontaktů. / adresy, e-maily, telefony / Pokud nenaleznete koordinátora pro Vaši oblast, je možno přihlášku poslat na koordinátora sousední oblasti, nebo na koordinátora pro ČR (K.Vondráčka)

 

Členský příspěvek

 • Pro další roky členství byl schválen členský příspěvek ve výši  300,-Kč
 • U invalidního důchodce činí výše členského příspěvku rovněž 300,-Kč
 • Členský příspěvek je placen na kalendářní rok, 
 • Členský  příspěvek  je  splatný  do  konce  měsíce  dubna  příslušného kalendářního roku, 
 • Platbu provádí každý člen VP ČR.  Platba se provádí dle možnosti: 

na účet VP ČR č. 263953794/0300 , jiný účet neexistuje !!!
-  poštovní poukázkou na adresu a účet  VP ČR,
-  do rukou krajského koordinátora proti stvrzence o zaplacení,

 • Pro rozlišení plateb je člen VP ČR povinen použít svoje OEČ jako variabilní symbol, 
 • Výši členského  příspěvku na další období určí Sjezd na základě návrhu předpokládaných hospodářských nákladů,  
 • Čestný člen členské příspěvky nehradí.    

 

Všechny přihlášky v příloze jsou platné. Každá z nich je jen uložena v jiném formátu. Záleží na Vás který typ formátu Vám vyhovuje.

PřílohaVelikost
Udělení souhlasu.doc86.5 KB
ciselník krajů.xls30 KB
Přihláška_VP_ČR.xls42 KB
Přihláška_VP_ČR (Word).doc43 KB