Logo policejniveteran.cz

Základní náplní organizace Veterán Policie ČR je ochrana a prosazování oprávněných zájmů bývalých příslušníků policie z hlediska sociálního a společenského postavení ve společnosti, ochrany zdraví, ochrany základních lidských práv a svobod, a evropských standardů v seniorském věku. Sdružuje bývalé policisty, kteří mají zájem být nadále v kontaktu s kolegy.Smluvní partneři webu
          
  

Anketa ke zřízení aktivních záloh PČR

Anketu naleznete po přihlášení na neveřejnou část webových stránek. 

 

 

Členské příspěvky na rok 2017 - Upozornění !!!

Členské příspěvky do Veterán Policie ČR na rok 2017 je nutné uhradit do 30. dubna 2017, na adresu :

Veterán Policie ČR

Olšanská 2176/2

P.O.BOX 78

130 58 Praha 3

číslo účtu : 263953794/0300  / jiné číslo účtu neexistuje / Pro rok 2017 byl opětovně schválen udržovací příspěvek ve výši 300,-Kč ( invalidní důchodci rovněž 300,-Kč )

/ viz zápis z jednání prezidia VP ČR ze dne 15.10.2013 /

Ocenění pro spolek Veterán Policie České republiky z.s.

Dne 11. 10. 2016 předal jménem Nadace policistů a hasičů, ředitel této nadace PhDr. Vladimír Šutera, CSc. v průběhu jednání prezidia spolku Veterán Policie České republiky v Muzeu Policie ČR, jako výraz ocenění dosavadní vzájemné spolupráce, vázu z dílny významného českého architekta prof. Bořka Šípka.

Celý článek najdete v příloze.

Opatření Prezidia VP ČR

Vážení kolegové,
s odkazem na ustanovení Článku III., odst. 4, písm. g), Stanov VP ČR a informaci krajských koordinátorů o déle trvající platební morálce některých našich kolegů, kteří si opakovaně, po marných výzvách svých koordinátorů, neplní svou základní povinnost člena VP ČR a to platit členské příspěvky řádně a včas, rozhodlo Rozšířené prezidium VP ČR dne 13. 9. 2016, na svém zasedání, za účasti krajských koordinátorů o přijetí tohoto opatření:

Pozor - změna čísla účtu Veterána Policie ČR

Vážené kolegyně a kolegové,
v měsíci únoru 2014 došlo ke změně účtu Veterána Policie ČR. Nové číslo účtu je 263953794/0300.
Veškeré platby proto od 1. 3. 2014 posílejte pouze na tento účet.
Pokud jste v tomto přechodném období změny účtů poslali nějaké platby na bývalý účet, nic se neděje. Platby budou automaticky převedeny na nový, stávající účet.
Dokumenty na našem webu, kde bylo uvedeno staré číslo účtu, jsou již v současné době aktualizovány, na nové číslo účtu.

Článek o nás na webu PP ČR

Na webových stránkách Policejního prezidia ČR je uveřejněn článek, týkající se občanského sdružení Veterán policie ČR. Úplné znění najdete pod níže uvedeným odkazem.

http://www.policie.cz/clanek/profesni-organizace-sdruzuje-byvale-policis...

 

 

Syndikovat obsah